Kilipailut

Kilipailut

Kilpailut - Etusivu
 

Tulosseuranta


AVAUSKIERROS
Pera W.O.1 - 0
Jr Antti 3 - 4
Mikael W.O.1 - 0
Kata W.O.1 - 0
Rami W.O.0 - 0
Eero Tume 4 - 3
Jaakko Mika 1 - 4
Yk? Sallinen4 - 3

VOITTAJIEN 1
Pera Antti 2 - 4
Mikael Kata 3 - 4
Rami Eero 4 - 3
Mika Yk? 4 - 2

VOITTAJIEN 2
Antti Kata 4 - 1
Rami Mika 4 - 3

HäVINNEIDEN 1
W.O.Jr 0 - 0
W.O.W.O.0 - 0
W.O.Tume 0 - 0
Jaakko Sallinen1 - 4

HäVINNEIDEN 2
Eero Jr 4 - 2
Yk? W.O.1 - 0
Pera Tume 3 - 4
Mikael Sallinen2 - 4

HäVINNEIDEN 3
Eero Yk? 4 - 1
Tume Sallinen4 - 3

HäVINNEIDEN 4
Kata Eero 3 - 4
Mika Tume 4 - 2

4 CUP
Antti Mika 4 - 1
Rami Eero0 - 4

2 CUP
Antti Eero2 - 4

Lopputulokset


1.
Eero

2.
Antti

3.
Rami
Mika

5.
Tume
Kata

7.
Sallinen
Yk?

9.
Mikael
Pera
Jr

13.
Jaakko